woensdag, augustus 21, 2019

Internet strategie

Een goede strategie is een voorwaarde voor succes

Internet strategie


Veel ondernemers willen wel meer met Internet, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen.
Met een goede strategie en doeltreffende inzet van internetmarketing en -communicatie kunt u ook van internet profiteren.

Maar wat is een goed strategie?
Uw strategie moet in ieder geval antwoord geven op de volgende vragen:

Wat zijn uw doelstellingen?


Met uw strategie bepaalt u hoe u het internet wilt gebruiken om uw doelen te bereiken.
Hiertoe moet u eerst scherp voor de geest krijgen wat deze doelen exact zijn.
En dit is vaak lastiger dan het lijkt.

Wat zijn uw doelgroepen?


Wie heeft u als klant op het oog?
Waar hebben zij behoefte aan?
Hoe gedragen ze zich?
Hoe gedragen ze zich op internet?

Wie is uw concurrentie en wat is hun strategie?


Ken uw concurrenten, ook op internet.
Wie zijn hier uw concurrenten?
Hoe profileren zij zich?
Wat bieden ze en hoe?
En wie zijn de concurrenten van morgen?
Het internet levert vaak een heel nieuw soort concurrentie. Veel lang bestaande organisaties hebben dat reeds op zeer pijnlijke wijze aan de lijve ondervonden.

Hoe wilt u uw doelstellingen verwezenlijken?


Wat is uw boodschap?
Welke media en middelen wilt u gebruiken en hoe?
Hoe gaat u dit organiseren en met wie?
Welke middelen kunt u hiervoor beschikbaar stellen en hoe gaat u deze inzetten?
Hoe kunt u effecten meten en uw inspanningen bijstellen? 

 

Uw strategie moet bovendien duidelijk maken hoe u uw doelgroep kunt bereiken en verleiden.
IChess helpt u met een Internet Strategie die daadwerkelijk bijdraagt aan het succes van uw organisatie.

CONTACT

IChess, Internet Communicatie
Sleggeplantsoen 55, 6835AH Arnhem
T 026 3273370 
M 06 10890011

Email: info@ichess.nl

Scroll to top