woensdag, augustus 21, 2019

Customer journey

Ken uw klantreisCustomer journey

Kent u de reis die uw doelgroep aflegt voordat hij of zij een product koopt of dienst afneemt?

Een customer journey, ofwel klantreis, is een weergave van de interactie van uw prospect/klant met uw organisatie binnen de verkoop- en serviceprocessen. Het laat zien in hoeverre u het klantproces succesvol hebt ingericht. 

slechts weinig professionals maken optimaal gebruik van customer journeys.

Als uw klant zonder obstakels door datgene loopt wat u voor hem hebt ingericht én u daarnaast ook uw organisatiedoelen haalt, dan bent u op de juiste weg.

IChess helpt u graag met het in kaart brengen en optimaliseren van de customer journey.

CONTACT

IChess, Internet Communicatie
Sleggeplantsoen 55, 6835AH Arnhem
T 026 3273370 
M 06 10890011

Email: info@ichess.nl

Scroll to top